upload/images/projecten/Earthrise.jpg
We bevinden ons in een boeiende historische wending. Zeer complex, maar boeiend. We kunnen niet meer in overzichtelijke lijnstructuren te werk gaan (lopende band), maar moeten het netwerkdenken omarmen. Het “alles, altijd en overal” is veel en niet te overzien. Oriëntatie, eenvoud en helderheid zijn daarmee cruciaal geworden.
Nog belangrijker is het dat wat we nu hebben, ontwikkeld is voor het oude systeem. Herontwikkeling van het oude is geen optie, oplossingen voor de nieuwe wereld dienen ook binnen de nieuwe context ontwikkeld te worden. Innovatie als middel in plaats van doel.
“Een probleem wordt niet opgelost binnen hetzelfde denkkader dat het heeft veroorzaakt”
Albert Einstein