upload/images/projecten/Comm-model.png
De merkcommunicatie staat door concurrentie en desinteresse van het publiek onder druk. Hoe kan stedelijke communicatie efficiënter èn plezieriger gemaakt worden? Desk-research naar de betekenis van merk, medium en stedelijke ruimte en Field-research naar de beleving van (merken in) de stad door enquêtes in Nederlandse steden, London en Berlijn, leverde een nieuw model op. Uniek hierin is de benoeming van de culturele zone; synergie tussen de kenmerken van een merk met "gelijkgestemd" publiek èn locatie.
2003