upload/images/projecten/DOK_Bew01_TV.jpg
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DOK(Disk-o-take, Openbare bibliotheek en Kunstuitleen) is in eind 2007 verhuisd naar een nieuw pand. Hiervoor was bewegwijzering nodig die inzicht gaf in de verschillende collecties en het gebouw. Dit is een eenvoudig maar doeltreffend systeem geworden dat inspeelt op de intuïtieve manier van zoeken; van grof naar verfijnd. De bewegwijzering kent daartoe drie lagen: gebouw-, afdelings- en kastniveau. Een innovatieve en zeer eigen bewegwijzering waardig aan de titel “de modernste bibliotheek ter wereld”.
2007

ism
 
BOOG Ontwerp & Advies
Appel Reclame

opdrachtgever
DOK